TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

VIII bouw je eigen athanor

VIII bouw je eigen athanorPosted by Pierre Declerck Sat, April 22, 2017 22:12:43

Uit de reeks bladzijden uit het apocriefe dagboek van Pierre Declerck - ATHANOR - unica porselein

Symboliek van de athanor

Links heb je het kruisje met onderaan een boogje. Het is het oude symbool voor het metaal lood en tegelijk voor de planeet Saturnus. Een pijltje wijst naar de eigenlijke oven of athanor. De driehoek met de punt naar boven is het symbool voor vuur. De komvorm is het symbool voor ziel. Doel is om het dagelijkse loden leed in het innerlijk vreugdevuur om te smelten tot vreugdegoud. De cirkel met middelpunt staat voor goud, voor de zon… en voor God.


Bouw je eigen athanor

Wie probeert lood tot goud te smelten, de steen der wijzen te vinden of het levenselexir te bereiden, is een alchemist. Het woord athanor komt uit het Arabisch en betekent oven van een alchemist.

Blazers

Als je een athanor wil bouwen om fysiek goud te maken, kan je een en ander op internet vinden en er bestaan een resem boeken over het onderwerp. In Tsechië vind je zelfs twee musea gewijd aan alchemie. Het ene in Praag en het andere in het romantische stadje Kutna Hora (Duits: Kuttenberg), een 120 km van de hoofdstad.

In dit ‘toverboek’ hebben we het niet over deze uiterlijke vorm van alchemie. De alchemisten die enkel weelde en rijkdom als doel hadden, werden al eens spottend ‘blazers’ genoemd door de beoefenaars van de Koninklijke Kunst. Ja, hoe zou je iemand anders noemen die dag en nacht aan zijn blaasbalg trekt om het vuur aan te wakkeren en alle vijf voeten met half dichtgeknepen ogen in zijn roodgloeiende oven tuurt om te zien of het lood nog niet in goud is verandert? Een slimmerik zou hier terecht kunnen opmerken dat het wel moeilijk is het verschil tussen lood en goud op te merken als alles egaal roodgloeiend is. Als hedendaags alchemist gebruik je gewoon een sterke ledzaklamp waarmee je in de ovenopening schijnt. Als er een glinsterende weerkaatsing is, wens je jezelf geluk, je hebt lood tot goud gesmolten. Misschien gebruikten de middeleeuwse alchemisten (als ze het geluk hadden dat de zon hun werkplaats binnenscheen) wel een spiegeltje om de opgevangen lichtstraal op de gloed in de oven te richten? Die kerels waren ook niet helemaal van gisteren, zelfs al heeft het huidige ‘wetenschappelijk’ denken magie en alchemie gesorteerd in het bakje ‘baarlijke nonsens’.

Koning Frederik I van Pruisen (1657-1713) had er in zijn tijd nog het volste vertrouwen in. Hij liet een laboratorium inrichten voor - de als alchemist bekende - Johann Friedrich Böttger (1682-1719). Van zodra hij lood in goud had veranderd mocht hij het labo weer uit. Goud heeft JFB nooit gemaakt, maar hij ontdekte wel het geheim om hard porselein te vervaardigen en dat was ook goed: hij verkreeg opnieuw zijn vrijheid.

Over ‘wetenschap’ :

Wanneer ‘in den beginne’ de mensen op deze planeet, aanvankelijk wat wereldvreemd, hun omgeving verkenden, was dit misschien het prille begin van wetenschap? Of was er al ‘wetenschap’ vooraleer er een omgeving was?

Als we de huidige ‘wetenschappelijke’ houding t.o.v. de omgeving bekijken, lijkt het er op dat ‘wetenschap’ er was voor al het andere. In den beginne was er ‘wetenschap’. Niets kan bestaan zonder de erkenning van de wetenschap. Zelfs de eerste oorzaak van alle bestaan kan niet bestaan als deze niet kan gemeten worden met de huidige fysieke waarnemingsmiddelen van de wetenschap.

De tijd is niet meer zo veraf dat de fanatieke aanhangers van het positivistisch materialisme (buiten het zintuiglijk waarneembare en het door de hersenen verklaarbare bestaat er niets) spottend zullen vergeleken worden met een dove die het bestaan van geluid ontkent of een blinde die niet gelooft in licht. De tijd is aangebroken voor de mens die met innerlijke zekerheid ‘weet’. De mens die bewust zal zijn van zichzelf als geestelijk wezen, met het mensdier als voertuig, als uitdrukkingsmiddel van de geest. Het aantal mensen dat innerlijke zekerheid heeft verworven neemt vlug toe, maar ze zwijgen nog, bang voor de arrogante spot van de zelfvoldane en denkonbekwame, zichzelf superieur wanende, pseudo-intellectuelen.

Hoog tijd voor een Innerlijke Revolutie: het hart draagt opnieuw de kroon! Voor een betere wereld. En onze wereld, dat is toch jij en ik en alle andere eigen-zinnige mensen. Ja, we kunnen het verschil maken! Door bundeling van onze positieve innerlijke activiteit: Liefdekracht op wereldschaal. De magie van het innerlijke als oorzaak van het uiterlijke. Hoog tijd om het innerlijk zo te vormen dat er wel moet een betere wereld ontstaan. Geest boven materie! Het is de verantwoordelijkheid van elk mens om in de athanor van zijn hart het loden leed om te smelten tot vreugdegoud. Ieder mens probeert zijn innerlijk geluk te handhaven ondanks alle omringende negativiteit. Hierdoor vergroot hij de eigen geluksmogelijkheden en draagt zijn blijsteentje bij aan het geheel.

Tijd om er zelf eentje te bouwen

De alchemist bouwt een athanor in het stille labo van zijn hart. Hij/zij probeert - onder alle omstandigheden - een innerlijk vreugdevuur brandende te houden om in de athanor van zijn hart alle binnenkomende loden leed om te smelten tot vreugdegoud.

Gelukkig zijn als voorwaarde voor het Grote Werk

Je herkent ze in het straatbeeld aan hun glimlach en in aan de pretlichtjes die in hun ogen dansen. Veelal weten ze het niet zelf , maar het zijn ‘magiërs van de lach’. Hun ‘athanor’ staat roodgloeiend ze smelten hun dagelijkse portie loden leed om tot oorzaakloze vreugde.

Word Magiër van de Lach

- en je wordt een geluksmagneet (je trekt nu eenmaal aan waar je mee bezig bent)

- je vergroot de mogelijkheid voor een betere wereld

- je wordt een besmettingshaard van geluk voor iedereen in je nabijheid

Opmerking: Newton hield zich na zijn (officiële wetenschappelijke) uren bezig met de koninklijke kunst: alchemie.

Leve de innerlijke alchemie van de vreugde!


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.