TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

XIII angst

XIII angstPosted by Pierre Declerck Wed, May 31, 2017 20:24:47

ANGST

Sidder en beef: je creëert wat je vreest!

Magiërs van de Angst

Al ons individueel denken, voelen en doen en laten heeft zijn invloed op het geheel. Dit maakt ons allemaal ‘magiërs’: we kunnen immers het geheel meebepalen door ons innerlijk en uiterlijk doen en laten. Het maakt geen enkel verschil of je dat nu wil of niet. Het doet er al evenmin toe of je dit feit gelooft of verwerpt.

Magiërs van de angst zijn er meer dan genoeg. Ze creëren - meestal ongewild (anders zijn het zwarte) - de wereld die ze vrezen en dat is nefast voor deze wereld. Zonder er een studie van te maken, lijkt het bij velen de regel: hoe groter het gebaar, hoe groter de angst. Ronduit desastreus wordt het als angstige massa’s angstige leiders kiezen. Met groot gebaar en veel macht worden de extreemste maatregelen genomen om de angstdemonen te bezweren.

De geloofskracht van velen

die zich aan alle vrees hebben ontworsteld,

trekt voortaan op dezelfde wijze slechts het goede aan,

als deze zelfde kracht eerder

- gebannen in de vrees -

slechts onheil heeft aangetrokken.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Opstanding - Magie van de vrees)

Magiërs van de Lach

Een bange (leerling)tovenaar is een contradictie. Wie de Magie van de Lach in zijn leven wil toepassen, vermijdt elke vorm van angst. Angst is verwerpelijk en voor niets goed of nuttig. Wat je vreest, trek je aan. Je wil toch niet in je eigen nachtmerrie terecht komen? Je kan je maar beter voorstellen wat je graag werkelijkheid wil zien worden. En als er iets onaangenaams gebeurt, schenk er slechts de allernoodzakelijkste aandacht aan.

De draken van de angst zijn sluw

Ze laten zich graag doorgaan voor je eigen gedachten. Ze verlammen je daadkracht en voor je het weet loop je aan de leiband van hun schijnlogica.

Wat gaan de ‘mensen’ zeggen?

Ga je echt je vast werk opzeggen?

t Is niet omdat je ‘t graag doet dat je er kunt van leven!

Je gaat dat toch niet opeten!

Wil je weer vijf gram bijkomen!

Dat zal je nooit lukken!

Geluk is niet voor jou weggelegd!

Dit geluk zal niet blijven duren!

Jij hebt niet het recht je gelukkig te voelen!

Je ben niet waard om graag gezien te worden.

Enz

En alle mogelijke variaties op het angstthema

Met de beste wil van de wereld kan je het hier geen ‘paradijs’ op aarde noemen. Angst is verantwoordelijk voor een groot deel van alle ellende. Wil je deze wereld verbeteren? Simpel: ban alle angst.

VREES NIET!

(Jehoschuah Meester van Nazareth)

INNERLIJK

Magiërs van de Lach, laat je niet vangen door angst. Als angstbeelden in je hoofd willen dringen, negeer deze en vervang ze door de voorstelling van jouw ideale wereld. Het uiterlijk materiële is het gevolg van de innerlijke werkelijkheid. Deze wereld kan een prachtig levensoord worden als zijn bewoners alle angst zouden weten te overwinnen. Laat in je binnenste een bourdontoon van vreugde klinken - ondanks je dagelijkse beslommeringen. Trek geluk aan door jezelf gelukkig te stemmen en maak hierdoor van deze planeet een plaats waar het aangenaam toeven is. Voor iedereen.

UITERLIJK

LOVE (not war)

Human Frequency Radio

HFR: van de zwartste haat tot de subliemste liefde. Op welke golflengte je afstemt is jouw keuze én verantwoordelijkheid. Als zender én ontvanger ben je verbonden met de groep mensen die op dezelfde innerlijke golflengte zitten. Aan de onderlinge wisselwerking kun je niet ontsnappen: alle gelijkgestemden beïnvloeden elkaar. Als je erin slaagt om een mindere stemming om te zetten in een blij gemoed, dan ontsnap je aan de invloed van de groep terneergedrukten en zit je meteen op een vrolijker frekwentie. Voor de Magiër van de Lach is innerlijke vreugde vanzelfsprekend en het beste wapen tegen alle aanvallen van angst.

Praktische opmerking

De opdringerige stem van de angst in je hoofd is niet je eigenlijke Zelf. Het is je vijand, die alles wil saboteren wat jou gelukkig maakt. Hij wandelt je gedachtengangen binnen, hecht zich aan je denken en probeert ondermeer al het enigszins zorgwekkende op te blazen tot een pure nachtmerrie. Een praktisch middel tegen angstaanvallen is het Bachbloesemmiddel ‘Rescue’. Deze druppels hebben de eigenschap om de dingen weer tot normale porties te herleiden.

De leibanden van de collectieve angst(en)

Gewetenloze angstzaaiers kunnen telkens opnieuw een overvloedige - politieke en/of economische - oogst binnenhalen. Angst zaaien rendeert. (verzekeringsagenten hebben er een handje van weg)

Voorbeelden zat:

ANGST OM NIET TE VOLDOEN AAN DE NORMEN

Je laat jarenlang magerzieke modellen op de catwalk los, zodat opgeschoten kinderlichamen de onbereikbare norm worden voor ‘het’ ideale vrouwenlichaam. Massa’s vrouwen ongelukkig omdat ze dit verknipt schoonheidsideaal niet kunnen bereiken en een gigantische omzet voor bedrijven die met hun producten de begeerde magerte beloven. Het is goed om gezondheid na te streven, maar de maniakale angst om iets (teveel) in zijn mond te steken is van een deerniswekkende absurditeit. Schoonheidsnormen zijn relatief. Ze veranderen met de tijd en kunnen verschillen van streek tot streek. Een Magiër van de Lach laat zijn geluk niet afhangen van de wisselende, door de commercie voorgeschreven, modenormen.

ANGST VOOR ‘VREEMDELINGEN’

Fel misbruikte angst door machthebbers of door zij die macht begeren. Tragisch is dat deze machtsgeilen anderen willen beheersen zonder eerst zichzelf te beheersen. Ze wakkeren de sluimerende angst voor vreemdelingen nog wat aan en hopen met een radikaal anti-vreemdelingprogramma de nodige stemmen binnen te halen.

ANGST VOOR TERRORISTEN

Geen onterechte angst, maar wordt door de machtshebbers graag misbruikt om de vrijheid van de burgers drastisch in te perken. Om andersdenkenden, andere bevolkingsgroepen, enz… te viseren en te terroriseren door hen te beschuldigen van… ‘terrorisme’

ANGST VOOR ANDERSGEAARDEN, ANGST VOOR HET AFWIJKENDE… onterechte angst waar sommige angstigen zich - meestal in groep - op onderdierlijke wijze geroepen voelen om deze ‘anderen’ een wreedaardig ‘lesje’ te leren.

ANGST DAT ANDEREN HET BETER HEBBEN (afgunst, zie het stukje over jaloezie)

ANGST OM TE STERVEN

Een Magiër van de Lach vult zijn dagen met vreugde en beseft heel goed dat elke dag zijn laatste kan zijn. Het is hem/haar bekend dat de ‘dood’ de poort is naar het leven , de verlossing van het geestelijke uit het zinnelijke. De bevrijding van de ziel uit de gevangenis van de materie.

Het ‘sterven’uit de aardse ervaringswijze naar de geestelijk-zintuigelijke waarneming

volstrekt zich ook zonder dat u het wilt, en wat u aan de andere kant wacht,

zal er ook zijn wanneer u aan geen hiernamaals gelooft.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Het Boek van Gene Zijde)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.