TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

IX zelf goud maken

IX zelf goud makenPosted by Pierre Declerck Mon, April 24, 2017 21:05:01

zelf goud maken

In theorie is niets eenvoudiger dan het zelf vervaardigen van goud. Deze boeiende hobby vraagt geen dure uitrusting en eist geen buitengewone intellectuele vermogens. Het is eerder een kwestie van zichzelf wat te veranderen. Wel wordt van de alchemist-in-spe verwacht dat hij of zij een platonische kijk op de dingen heeft.

We nemen dus aan dat onze stoffelijke wereld de grove veruiterlijking is van een spirituele werkelijkheid. De vraag is nu: van welke geestelijke ‘eigenschap’ is goud de stoffelijke manifestatie? Vroeger gebruikten de alchemisten als symbool voor goud een cirkel met in het midden een punt. Toevallig werd hetzelfde symbool ook gebruikt om God en om de zon aan te duiden. Eén en ander kan dus iets met elkaar te maken hebben. Als we de oude geschriften mogen geloven staat God o.a. voor liefde, goedheid en vreugde. God wordt ook gezien als scheppende geest.

Misschien waren de oude volkeren, die de zon als een godheid aanbaden toch niet zo naïef. Immers, verbrandt de zon niet voortdurend zichzelf, om ons haar levengevende warmte te schenken?

Zonder veel verbeelding kunnen we zeggen dat de zon een manifestatie is van goddelijke liefde op stoffelijk niveau.

Trekken we de lijn van het symbool (de cirkel met de punt) door naar de tastbare, materiële wereld, dan belanden we bij het felbegeerde metaal goud. Goud kan gezien worden als gematerialiseerde goedheid; goedheid ontstaan uit liefde en vreugde. Anders gezegd: God, zon en goud drukken op verschillend niveau dezelfde ‘eigenschappen’ uit.

Het eerste wat de aanstaande alchemist te doen staat, is het vervaardigen van geestelijk goud in zijn innerlijke smeltkroes. In theorie niet moeilijk: het dagelijkse leven verschaft iedereen voldoende grondstof (het lood), die de alchemist moet zien om te zetten in vreugde (het goud). Eenmaal de adept slaagt om alle onaangenaamheden des levens in zijn vreugdevuur te verbranden kan hij, als het hem dan nog interesseert, zich toeleggen op het vervaardigen van goud op het stoffelijk vlak.

Meer kan ik daar niet over zeggen, op dat punt gekomen moet ieder zijn eigen weg gaan. Ik wens iedereen veel geluk die zich waagt aan het grote werk, het maken van goud. Het is een zinvolle tijdsbesteding. Maar nu ga ik een elixertje drinken in café ‘De Rode Leeuw’ bij de mooie Aurora Quintessens.