TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

VII geluk verplicht

VII geluk verplichtPosted by Pierre Declerck Sat, April 22, 2017 22:10:47

geluk verplicht!

Een Magiër van de Lach

heeft geen keuze: zonder zijn innerlijk vreugdevuur is er geen ‘toverkracht’.

Geluk hebben

Geluk ‘hebben’ is: je lief dat je zomaar een cadeautje geeft, ‘toevallig’ een oude vriend ontmoeten en bij een liquide ‘Abt’ herinneringen ophalen, een behoorlijk bedrag met de lotto winnen, een kleine peuter in een buggy, die spontaan naar je lacht en de mama ook, tevreden over je werk zijn en er voldoende waardering voor krijgen, de voldoening als kunstenaar werk te maken dat weerklank vindt bij anderen (kunst, is dit niet een vorm van innerlijke communicatie tussen kunstenaar en beschouwer via het uiterlijke kunstwerk?). Geluk ‘hebben’ is voedsel vinden als men honger heeft, op het laatste ogenblik een schuilplaats ontdekken voor de nacht als men niet de juiste ‘papieren’ bezit, aan de dood ontsnappen als haat en oorlog toeslaan in je thuisland.

Wie geluk wil ‘hebben’ kan soms lang wachten. Als je dan nog verbitterd wordt omdat het ‘geluk’ jouw deur voorbij loopt, verminder je drastisch de eigen gelukskansen.

Gelukkig zijn

Het is beter om een geluksmagneet te worden en zo het geluk dat je voor ogen hebt aan te trekken. Het is simpel, maar niet vanzelfsprekend: het is de kunst jezelf vreugdevol te stemmen en dit gevoel te handhaven in alle omstandigheden die het leven je brengt. Wie er een gewoonte van maakt, trekt het geluk naar zich toe en wordt een zeilsteen van geluk voor zichzelf en voor de anderen.

De Magiër van de Lach

Lacht om wat men normaal onder geluk verstaat. Hij wacht niet tot ‘het geluk’ aan zijn deur klopt. Hij weet dat hij uiterlijk aantrekt waar hij mee bezig is. De Magiër van de Lach bouwt zijn innerlijke burcht met blijgestemde stenen en vult de ruimtes met vreugdeklanken. Angstdemonen en negatieve gedachten vinden kier noch spleet om binnen te dringen. De Magiër van de Lach vormt het geluk in zichzelf… en ‘het geluk’ vergezelt hem op zijn levenspad.

Denk niet

Dit kan niet, daar geloof ik niet in. Ja, je moet er zelfs niet in geloven (in de betekenis van: iets voor waar houden). Gewoon de Magie van de Lach toepassen, afwachten wat er gebeurt en dan pas oordelen. Uiteraard gaat het hier niet om sterrenmanteltoverstokjesmagie, waarbij van het ene moment op het andere je droom werkelijkheid wordt. Materie is een ‘taaie’ substantie. Er is wat geduld nodig vooraleer het gewilde, en reeds als werkelijkheid voorgestelde, zich in het stoffelijke manifesteert.

Veel is wonderbaarlijk

door de ogen van een kind (tot de ‘volwassenen’ alle wonder vakkundig wegredeneren).

Geluk een plicht!

Wie als deel het geheel niet wil benadelen, ontsteekt zijn innerlijk vreugdevuur en stelt zich in alle omstandigheden het beste voor. Voor het geheel, de wereld, vrienden, familie en uiteindelijk voor zichzelf. Deze volgorde is niet onbelangrijk.

Het leven is niet altijd koek en ei

En zelfs koek en ei komen in het gedrang: granen zijn genetisch gemanipuleerd en ons cholesterolgehalte is niet blij met een ei (alhoewel dit laatste nu weer wordt tegengesproken). Hoog tijd voor wat gedoehetzelf: wie het lot in eigen hand wil nemen en zijn geluk zelf wil maken, doet er goed aan zijn eigen ‘athanor’ te bouwen. Wie een dergelijke innerlijk klus niet ziet zitten, kan (blijven) wachten op de komst van rozengeur in het zilveren schijnsel van de maan…