TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

V mens & Mens

V mens & MensPosted by Pierre Declerck Wed, April 19, 2017 12:21:33

Mens & mens

Ken Uzelf

Je denkt jezelf al een tijdje te kennen als mens. Als ze vragen wie je bent, dan volstaat het meestal om je naam te zeggen en eventueel zeg je nog waar je vandaan komt. Soms kan je iemand ontmoeten die je sympathiek vindt en als je geluk hebt, ontstaat een gesprek (= om beurten luisteren en spreken). Je hebt het over voorkeuren, interesses, werk, hobby’s, kinderen, familie en je ontdekt dat je een paar vrienden gemeenschappelijk hebt. Een fijne ontmoeting en misschien spreek je zelfs af om iets te gaan drinken?

Voor officiële toestanden geef je naam, adres en geboortedatum op. Voor je burgerlijke staat heb je een van de zeven mogelijkheden: ongehuwd, wettig gehuwd, partnerschap, verweduwd na wettig huwelijk, verweduwd na partnerschap, gescheiden na wettig huwelijk en gescheiden na partnerschap.

Je kan volledig beantwoorden aan het beeld dat je omgeving van je heeft of je vaart eigen-zinnig je eigen koers - met bijhorende aanvaringen.

In alle geval lijkt het vanzelfsprekend: je denkt te weten wie je bent.

Maar ken je Jezelf, als Mens?

Om met een auto of motorfiets te rijden hoef je de werking van de motor niet te kennen, maar het helpt. Een afdaling in de bergen kan ongeremd en met gloeiende remschijven eindigen als je niet het juiste gebruik maakt van motor en versnellingsbak om te vertragen.

Zo wordt ook de werking van jouw ‘toverkracht’ begrijpelijker en vanzelfsprekender als je een idee hebt van wie Je Zelf bent. Misschien wordt ‘toverkracht’ dan wel heel gewoon. Zo gewoon en vanzelfsprekend als je met je ogen kunt zien en met je oren kunt horen.

Ken Uzelf (2)

Deze woorden liet een ‘wetende’ beitelen in het voorportaal van de tempel van Appolo in Delhi. Een tweeduizendzevenhonderd jaar geleden. Iedere tijd zal deze opdracht op eigen-tijdse manier uitleggen.

‘Weten’

Het is geen weten ‘van’ iets, geen weten ‘over’ iets,

maar bestaat alleen in een voortdurend doen:

in een bewust levend één-worden met het voorwerp van het weten-zelf.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Meer licht)

Opmerking

Wat is het verschil tussen een ‘wetende’ en een ‘geleerde’ ?

De geleerde werkt met zijn - vergankelijke - hersenen. Denken is zijn ding. (Kung Fu Tseu was een geleerde)

De wetende weet, heel gewoon. (Lao Tseu was (en is) een wetende)

Je kan niet leren voor ‘wetende’. Veel ‘wetenden’ zijn er nooit geweest en hun boodschap werd meestal niet begrepen door hun tijdgenoten en daardoor, al vanaf het begin, verkeerd doorgegeven. Met rampzalige gevolgen voor generaties en generaties ver. Onze tijd weet er van mee te spreken. Het had hier al een hemel op aarde kunnen zijn, hadden ze - al niet van bij de aanvang - de ‘Blijde Boodschap’ van een bekende ‘wetende’ niet compleet in zijn tegendeel veranderd.

Van de Mens, meester en wetende, Jehoshuah van Nazareth, maakten ze een God. Van iemand die tijdens een bruiloftsfeest, nadat alle gasten al behoorlijk wat op hadden, water in wijn veranderde, hebben ze een prediker van schuld en boete gemaakt. Zijn Blijde Boodschap was er één om de mensen in vrijheid, blijheid en zonder angst, liefdevol te laten samenleven. Het lijkt me overbodig om hier een opsomming te geven van al het weinig blijde dat in Zijn Naam andere mensen werd en wordt aangedaan. Eén lichtpuntje: ondanks het fossiele instituut zijn er gelovigen die in zichzelf tot een liefdevol aanvoelen van de Meester komen. En dat is geen illusie.

Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,

Want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

(Jehoshuah Meester van Nazareth - Matteüs 34)

Ken Uzelf (3)

De betekenis wordt hedentendage - het materialistisch positivisme zwaait nog altijd zijn deprimerende scepter - gezocht in een verregaand onderzoek naar de diepste roerselen en motiveringen van het vermeende tijdelijke (hersen)zelf.

Plus est en vous

Was het devies van Lodewijk van Gruuthuse. In deze tijden, waar het hersendenken zowat het monopolie heeft om tot kennis te komen, is het de ideale spreuk voor sport- en verkooptrainers om mensen te stresseren… eh ik bedoel te motiveren. Maar ik veronderstel dat dit soort uitleg van de wapenspreuk van Louis de Bruges niets te maken heeft met de diepere inhoud die er oorspronkelijk is in gevat.

Ken Uzelf en Plus est en vous

Hebben een en ander gemeen of beter nog, ze hebben alles gemeen. Ze brengen kernachtig dezelfde waarheid tot uitdrukking: de eigenlijke Mens is niet van deze wereld. Door de wil om zich in het stoffelijke te beleven, verliest de Geestesmens zijn ‘paradijs’. Bij zijn val in de materie verliest de Mens het bewustzijn van Zichzelf. Iedere geboorte een nieuwe Adam of Eva. De mens van deze wereld ervaart zichzelf - in de meeste gevallen - enkel nog als het mensdier van de planeet aarde. De Mens in de mens… Geest in materie… Gevangen in de nauwe beperking van zijn zintuigen denkt de mens niet meer te zijn dan dier onder de dieren...

Mens en mens?

Lachen, vrolijkheid, vreugde, humor kenmerken de eeuwige Mens.

De tijdelijke aardse mens moet je ook niet onderschatten. Zogenaamd geestelijk werk al toeschrijven aan de Geestesmens is een vergissing. Hoe subliem de werken van het denken ook mogen zijn: het is het werk van onze vergankelijke hersenen en dus van de vergankelijke mens.

Hoogst uitzonderlijk in de geschiedenis zijn de mensen die naast hun hersenbewustzijn ook bewust waren in de Geestelijke werkelijkheid. En nog veel minder waren er die hierover getuigden. Elk op zijn manier moest beeld en gelijkenis zoeken om de door hen beleefde Geestelijke werkelijkheid aanschouwelijk te maken voor hun, in het hersenbewustzijn gevangen, medemensen. Het zou een interessante studie opleveren om de Geestelijke nalatenschap van die mensen met elkaar te vergelijken.

Mens & mens is twee

Incarnatie: de Mens gevangen in ‘t vlees. In de geest oorspronkelijk één: man & vrouw. Eva beet in de vrucht van goed en kwaad en Adam volgde haar na. De wil om zich in de materie te beleven was voldoende om in het stof te bijten. Allemaal een Adam of een Eva. Verloren paradijs.

Cirkel in vierkant

Geest in vlees.

Incarnatie

Om je niet in verleiding te brengen om te denken: ‘waar haalt hij het uit’, enkele namen van Meesters (wetenden) die niet alleen in de ons bekende fysieke wereld, maar ook in de Geest bewust waren. Wie hun oorspronkelijke (niet in de loop van de geschiedenis kleinmenselijk ‘aangepaste’) getuigenissen leest, zal zonder moeite de eenheid in hun werken ontdekken. Weliswaar ingekleurd door de gewoonten van land en tijd.

Het menselijke lichaam omsluit zuivere Geest

alsof die zich in een ommuurde tuin bevindt…

Geest is het goddelijke deel van een mens,

dat in staat is naar de hemel op te rijzen.

Het stoffelijke deel,

bestaande uit aarde, water, lucht en vuur,

is sterfelijk en blijft op aarde.

(Hermes Trismegistos - Egypte / 3000 v.C.)

***

Ken uzelf als de trots van Zijn schepping,

als de link die goddelijkheid en materie verenigt.

Zie een deel van God in uw Zelf ;

vergeet uw eigen waardigheid niet,

daal niet af naar het kwade

en verlies u Zelf niet in gemeenheid.

(Echnaton - Egypte / 1340-1324)

***

Wie alles aflegt wat niet tot zijn wezen behoort,

bereikt de vrede van de geest.

In deze vrede wordt hij deelachtig

aan het verband tussen alle wezens.

(Lao Tze - China / 500 v.C.)

***

De leerlingen vroegen Jezus:

Zeg ons: ons einde, hoe zal dat zijn?

Jezus zei:

Hebt u dus hiernu het begin ontdekt

dat u gaat zoeken naar het einde?

Want daar waar het begin is,

daar zal ook het einde zijn.

Gelukkig hij die rechtop zal staan bij het begin.

Hij zal ook het einde weten.

En hij zal de dood niet proeven.

(Jehoschuah Meester van Nazareth / 1 n.C)

***

Het licht dat in het oog straalt

is eigenlijk het licht van het hart.

Het licht dat het hart vult is het licht van God,

dat zuiver is en heel anders

dan het licht van intellect en zintuigen.

(Djelal-oed-din Roemi - Afhanistan / 1207)

***

Is het dan werkelijk dat we deze aarde bewonen?

Ay! Misschien voor altijd op aarde?

Zelfs de beste gesteenten splijten uiteen,

zelfs het goud vergaat en de kostbaarste veren verrafelen.

Misschien voor altijd op aarde?

Slechts een vluchtig moment zijn we hier!

Nezahualcoyotl / dichter-koning van Texoco-Mexico / 1402-1472

***

U moet daarom nog niet denken dat het hemelse licht in deze wereld

in de oerbronnen Gods geheel gedoofd is.

Neen, er is slechts duisternis,

welke wij met onze verdorven ogen niet kunnen doorschouwen;

Zo God echter deze duisternis doet wijken,

die zweeft boven het Licht, en uw ogen worden geopend,

zo ziet u op de plaats, waar u bent, en waar u zit of ligt,

Gods schone aangezicht en de gehele hemelse poort.

(Jacob Boehme / 1576-1624)

***

In heilige vreugde, eeuwiglijk uzelf geschonken,

zult ge eeuwig in de wil tot vreugde zijn!

(Bô Yin Râ - Duitsland / 1876-1943)

Opmerking

Deze opsomming van in de geest bewuste mensen is niet beperkend.