TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

VI Magie van de Lach

VI magie van de lachPosted by Pierre Declerck Wed, April 19, 2017 12:24:09

Magie van de Lach

Of je ‘t nu wil of niet, we zijn allen magiërs!

Niet alleen met ons uiterlijk doen, maar ook met ons denken en voelen - en met onze verbeelding beïnvloeden we de zogenaamde materiële wereld, de omringende ‘werkelijkheid’. Onze gekende ‘werkelijkheid’ is deels de veruiterlijking van een innerlijke realiteit. De mensheid vormt een geheel en als deel bepaal jij dit mee. Fantastisch toch! Iedereen kan meewerken aan een betere wereld door met zichzelf te beginnen. Je maakt van jezelf een gelukkig mens en de wereld wordt een stuk(je) beter. Simpeler kan het niet. Gemakkelijk is wat anders.

Geen magie van rituelen, bezweringen, spiritisme…

Voor alle duidelijkheid: eerst iets over de soorten magie waar we het hier niet over hebben (en te mijden als de pest). Geen toverijen met uiterlijke rituelen. Geen magische krachten ‘beheersen’ door ondermeer sexuele onthouding. Het katholieke celibaat is trouwens een verre en kwalijke erfenis van voorchristelijke magische praktijken. Het beheersen van de oerkrachten van de onzichtbare fysieke werkelijkheid is voor bijzonder weinig mensen weggelegd. Voor alle anderen betekent het dood en een oog uit. Geen idee wat vliegen denken als ze vastplakken in een spinneweb. Maar dergelijke magiërs kan men vergelijken met vliegen die spartelen in een spinneweb en zich hierbij oppermachtig wanen: kijk toch eens hoe flink ik het hele net laat bewegen…

Dit boek gaat niet over mediums, dansende tafels, ouijaborden, automatisch schrijven, enz. Hier geen toestanden waarbij men de controle over zijn bewustzijn kwijtraakt, in trance gaat e.d. Zelfs al denk je hierbij dat je enkel ‘witte’ magie bedrijft, kan je beter dergelijke praktijken links laten liggen, wil je niet jezelf verliezen (of op zijn minst een stuk energie afgetapt worden).

De Magie van de Lach

Is ondermeer de kunst om - te proberen - onder alle omstandigheden jezelf vreugdevol te stemmen. In deze tijden van ontzettend belang, niet alleen voor jezelf, maar voor de hele wereld. Al te veel mensen zijn - onbewust - magiërs van de angst. Ze staan er niet bij stil dat ze creëren wat ze vrezen. Waar je mee bezig bent trek je aan. De wereld zou een stuk beter af zijn als niet angst, maar vreugde in de harten van de mensen zou heersen.

Word Magiër van de Lach

en je wordt een geluksmagneet, voor jezelf en voor de hele wereld.

OY MO LEU TET

V mens & Mens

V mens & MensPosted by Pierre Declerck Wed, April 19, 2017 12:21:33

Mens & mens

Ken Uzelf

Je denkt jezelf al een tijdje te kennen als mens. Als ze vragen wie je bent, dan volstaat het meestal om je naam te zeggen en eventueel zeg je nog waar je vandaan komt. Soms kan je iemand ontmoeten die je sympathiek vindt en als je geluk hebt, ontstaat een gesprek (= om beurten luisteren en spreken). Je hebt het over voorkeuren, interesses, werk, hobby’s, kinderen, familie en je ontdekt dat je een paar vrienden gemeenschappelijk hebt. Een fijne ontmoeting en misschien spreek je zelfs af om iets te gaan drinken?

Voor officiële toestanden geef je naam, adres en geboortedatum op. Voor je burgerlijke staat heb je een van de zeven mogelijkheden: ongehuwd, wettig gehuwd, partnerschap, verweduwd na wettig huwelijk, verweduwd na partnerschap, gescheiden na wettig huwelijk en gescheiden na partnerschap.

Je kan volledig beantwoorden aan het beeld dat je omgeving van je heeft of je vaart eigen-zinnig je eigen koers - met bijhorende aanvaringen.

In alle geval lijkt het vanzelfsprekend: je denkt te weten wie je bent.

Maar ken je Jezelf, als Mens?

Om met een auto of motorfiets te rijden hoef je de werking van de motor niet te kennen, maar het helpt. Een afdaling in de bergen kan ongeremd en met gloeiende remschijven eindigen als je niet het juiste gebruik maakt van motor en versnellingsbak om te vertragen.

Zo wordt ook de werking van jouw ‘toverkracht’ begrijpelijker en vanzelfsprekender als je een idee hebt van wie Je Zelf bent. Misschien wordt ‘toverkracht’ dan wel heel gewoon. Zo gewoon en vanzelfsprekend als je met je ogen kunt zien en met je oren kunt horen.

Ken Uzelf (2)

Deze woorden liet een ‘wetende’ beitelen in het voorportaal van de tempel van Appolo in Delhi. Een tweeduizendzevenhonderd jaar geleden. Iedere tijd zal deze opdracht op eigen-tijdse manier uitleggen.

‘Weten’

Het is geen weten ‘van’ iets, geen weten ‘over’ iets,

maar bestaat alleen in een voortdurend doen:

in een bewust levend één-worden met het voorwerp van het weten-zelf.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Meer licht)

Opmerking

Wat is het verschil tussen een ‘wetende’ en een ‘geleerde’ ?

De geleerde werkt met zijn - vergankelijke - hersenen. Denken is zijn ding. (Kung Fu Tseu was een geleerde)

De wetende weet, heel gewoon. (Lao Tseu was (en is) een wetende)

Je kan niet leren voor ‘wetende’. Veel ‘wetenden’ zijn er nooit geweest en hun boodschap werd meestal niet begrepen door hun tijdgenoten en daardoor, al vanaf het begin, verkeerd doorgegeven. Met rampzalige gevolgen voor generaties en generaties ver. Onze tijd weet er van mee te spreken. Het had hier al een hemel op aarde kunnen zijn, hadden ze - al niet van bij de aanvang - de ‘Blijde Boodschap’ van een bekende ‘wetende’ niet compleet in zijn tegendeel veranderd.

Van de Mens, meester en wetende, Jehoshuah van Nazareth, maakten ze een God. Van iemand die tijdens een bruiloftsfeest, nadat alle gasten al behoorlijk wat op hadden, water in wijn veranderde, hebben ze een prediker van schuld en boete gemaakt. Zijn Blijde Boodschap was er één om de mensen in vrijheid, blijheid en zonder angst, liefdevol te laten samenleven. Het lijkt me overbodig om hier een opsomming te geven van al het weinig blijde dat in Zijn Naam andere mensen werd en wordt aangedaan. Eén lichtpuntje: ondanks het fossiele instituut zijn er gelovigen die in zichzelf tot een liefdevol aanvoelen van de Meester komen. En dat is geen illusie.

Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,

Want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

(Jehoshuah Meester van Nazareth - Matteüs 34)

Ken Uzelf (3)

De betekenis wordt hedentendage - het materialistisch positivisme zwaait nog altijd zijn deprimerende scepter - gezocht in een verregaand onderzoek naar de diepste roerselen en motiveringen van het vermeende tijdelijke (hersen)zelf.

Plus est en vous

Was het devies van Lodewijk van Gruuthuse. In deze tijden, waar het hersendenken zowat het monopolie heeft om tot kennis te komen, is het de ideale spreuk voor sport- en verkooptrainers om mensen te stresseren… eh ik bedoel te motiveren. Maar ik veronderstel dat dit soort uitleg van de wapenspreuk van Louis de Bruges niets te maken heeft met de diepere inhoud die er oorspronkelijk is in gevat.

Ken Uzelf en Plus est en vous

Hebben een en ander gemeen of beter nog, ze hebben alles gemeen. Ze brengen kernachtig dezelfde waarheid tot uitdrukking: de eigenlijke Mens is niet van deze wereld. Door de wil om zich in het stoffelijke te beleven, verliest de Geestesmens zijn ‘paradijs’. Bij zijn val in de materie verliest de Mens het bewustzijn van Zichzelf. Iedere geboorte een nieuwe Adam of Eva. De mens van deze wereld ervaart zichzelf - in de meeste gevallen - enkel nog als het mensdier van de planeet aarde. De Mens in de mens… Geest in materie… Gevangen in de nauwe beperking van zijn zintuigen denkt de mens niet meer te zijn dan dier onder de dieren...

Mens en mens?

Lachen, vrolijkheid, vreugde, humor kenmerken de eeuwige Mens.

De tijdelijke aardse mens moet je ook niet onderschatten. Zogenaamd geestelijk werk al toeschrijven aan de Geestesmens is een vergissing. Hoe subliem de werken van het denken ook mogen zijn: het is het werk van onze vergankelijke hersenen en dus van de vergankelijke mens.

Hoogst uitzonderlijk in de geschiedenis zijn de mensen die naast hun hersenbewustzijn ook bewust waren in de Geestelijke werkelijkheid. En nog veel minder waren er die hierover getuigden. Elk op zijn manier moest beeld en gelijkenis zoeken om de door hen beleefde Geestelijke werkelijkheid aanschouwelijk te maken voor hun, in het hersenbewustzijn gevangen, medemensen. Het zou een interessante studie opleveren om de Geestelijke nalatenschap van die mensen met elkaar te vergelijken.

Mens & mens is twee

Incarnatie: de Mens gevangen in ‘t vlees. In de geest oorspronkelijk één: man & vrouw. Eva beet in de vrucht van goed en kwaad en Adam volgde haar na. De wil om zich in de materie te beleven was voldoende om in het stof te bijten. Allemaal een Adam of een Eva. Verloren paradijs.

Cirkel in vierkant

Geest in vlees.

Incarnatie

Om je niet in verleiding te brengen om te denken: ‘waar haalt hij het uit’, enkele namen van Meesters (wetenden) die niet alleen in de ons bekende fysieke wereld, maar ook in de Geest bewust waren. Wie hun oorspronkelijke (niet in de loop van de geschiedenis kleinmenselijk ‘aangepaste’) getuigenissen leest, zal zonder moeite de eenheid in hun werken ontdekken. Weliswaar ingekleurd door de gewoonten van land en tijd.

Het menselijke lichaam omsluit zuivere Geest

alsof die zich in een ommuurde tuin bevindt…

Geest is het goddelijke deel van een mens,

dat in staat is naar de hemel op te rijzen.

Het stoffelijke deel,

bestaande uit aarde, water, lucht en vuur,

is sterfelijk en blijft op aarde.

(Hermes Trismegistos - Egypte / 3000 v.C.)

***

Ken uzelf als de trots van Zijn schepping,

als de link die goddelijkheid en materie verenigt.

Zie een deel van God in uw Zelf ;

vergeet uw eigen waardigheid niet,

daal niet af naar het kwade

en verlies u Zelf niet in gemeenheid.

(Echnaton - Egypte / 1340-1324)

***

Wie alles aflegt wat niet tot zijn wezen behoort,

bereikt de vrede van de geest.

In deze vrede wordt hij deelachtig

aan het verband tussen alle wezens.

(Lao Tze - China / 500 v.C.)

***

De leerlingen vroegen Jezus:

Zeg ons: ons einde, hoe zal dat zijn?

Jezus zei:

Hebt u dus hiernu het begin ontdekt

dat u gaat zoeken naar het einde?

Want daar waar het begin is,

daar zal ook het einde zijn.

Gelukkig hij die rechtop zal staan bij het begin.

Hij zal ook het einde weten.

En hij zal de dood niet proeven.

(Jehoschuah Meester van Nazareth / 1 n.C)

***

Het licht dat in het oog straalt

is eigenlijk het licht van het hart.

Het licht dat het hart vult is het licht van God,

dat zuiver is en heel anders

dan het licht van intellect en zintuigen.

(Djelal-oed-din Roemi - Afhanistan / 1207)

***

Is het dan werkelijk dat we deze aarde bewonen?

Ay! Misschien voor altijd op aarde?

Zelfs de beste gesteenten splijten uiteen,

zelfs het goud vergaat en de kostbaarste veren verrafelen.

Misschien voor altijd op aarde?

Slechts een vluchtig moment zijn we hier!

Nezahualcoyotl / dichter-koning van Texoco-Mexico / 1402-1472

***

U moet daarom nog niet denken dat het hemelse licht in deze wereld

in de oerbronnen Gods geheel gedoofd is.

Neen, er is slechts duisternis,

welke wij met onze verdorven ogen niet kunnen doorschouwen;

Zo God echter deze duisternis doet wijken,

die zweeft boven het Licht, en uw ogen worden geopend,

zo ziet u op de plaats, waar u bent, en waar u zit of ligt,

Gods schone aangezicht en de gehele hemelse poort.

(Jacob Boehme / 1576-1624)

***

In heilige vreugde, eeuwiglijk uzelf geschonken,

zult ge eeuwig in de wil tot vreugde zijn!

(Bô Yin Râ - Duitsland / 1876-1943)

Opmerking

Deze opsomming van in de geest bewuste mensen is niet beperkend.IV lach

IV lachPosted by Pierre Declerck Fri, April 14, 2017 23:09:30

Vreugde is menselijk voelen

van goddelijke volmaaktheid!

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Het Boek van de Koninklijke Kunst)

aan alle

mensen:

LACH!

zomaar zonder reden,

in alle omstandigheden,

goed of slecht: lach!

Zelfs al woedt er een

emotionele storm: lach!

Bouw een innerlijke feest

helemaal voor jezelf.

Laat muziek weerklinken en

dans vrolijk binnenin!

Niemand hoeft het te merken.

Je ontsteekt jouw zonneoven:

een vreugdevuur in je hart.

Je smelt het lodenleed

tot vreugdegoud.

Elke vezel

in je lichaam vormt

een blij zingend koor!

Wie zou de glans in je

ogen niet opmerken?

Hartelijke gelukwensen!

Je bent

een Magiër van de Lach,

Meester van je Lot en

Innerlijke Revolutionair.

Je geluk hangt niet meer af

van uiterlijke omstandigheden,

Je houdt je innerlijk vuur brandend.

Als alchemist smelt je

de ruwe grondstof van je leven

om tot sprankelende vreugde.

Je wordt een geluksmagneet,

voor jezelf en voor de wereld.

Opmerking

En jouw innerlijk geluksvuur wordt een besmettingshaard voor allen die het geluk in zichzelf willen opwekken. En als je weet dat onze uiterlijke wereld het gevolg is van een innerlijke werkelijkheid, dan weet je dat jouw innerlijk geluk zich uiteindelijk ook in de ‘taaie’ materie zal verwezenlijken.

Lach! Ontsteek je vreugdevuur en je wordt een geluksmagneet, voor jezelf… en voor de wereld.

Het gevaar bestaat dat jouw denken de volgende gedachte laat ontstaan: bovenstaande woorden zijn niet meer dan onnozele fantasie?

Wel, ik doe hier geen beroep op je denken en logica, maar op je vermogen om zelfstandig ervaring op te doen en op je intuïtie. Het is simpel, je past de ‘Magie van de Lach’ toe in je leven en dan pas kan je oordelen of het werkt. Je hebt er in alle geval niets mee te verliezen: in alle omstandigheden een opgewekte stemming bewaren. Zo simpel is dat, als koel en helder bronwater.

III goedendag - namasté

III goedendag - namastéPosted by Pierre Declerck Wed, April 12, 2017 21:46:30

Goedendag - namasté

Eerste les toveren: ‘Goedendag!’ (je kan het onmiddellijk toepassen)

Gebruiksaanwijzing

Benodigdheden: je hart, een woord, liefde, een positieve lading…

Werkwijze: je ontmoet iemand die jij wil begroeten. Je kiest een woord. Goedendag, hallo, yup, yep, hi, hélaba of namasté behoren tot de mogelijkheden. Je vult het gekozen woord (bijvoorbeeld ‘Goedendag!’) met liefde en met de voorstelling van alle mogelijke goeds. Bij de ontmoeting spreek je het innerlijk geladen woord uit. De zo begroette mens hoort het woord ‘Goedendag!’ en tegelijkertijd bereikt de met jouw liefde gevulde lading zijn hart.

Hij of zij kan je op dezelfde wijze begroeten: van hart tot hart! En dan is er namasté…

Namasté wat een woord, wat een gebaar! Het woord is Sanskriet en betekent ongeveer ‘het goddelijke in mij groet het goddelijke in jou’. Letterlijk betekent het ‘ik buig voor jou’.

In zijn ‘Het Boek der Gesprekken’ schrijft Bô Yin Râ: ‘ik’-bewustzijn is het bewustzijn het middelpunt van alle zijn in zichzelf te dragen.’ In deze tijd zijn de meeste mensen enkel bewust via zintuigen en hersenen en velen zijn in de ban van de ‘draak’ van het rationele denken. Deze draak bedekt volledig de schat van hun geestelijke zelf en fluistert voortdurend: ‘er is niets buiten het materiële en zelf ben je enkel materie’.

Als je de betekenis van veel Sanskriet-woorden nagaat, lijkt het me niet bepaald vergezocht dat bij het ontstaan van deze ‘volmaakte’ taal, een 7000 jaar geleden, de mensen niet enkel bewust waren in hun dierlijk hersenbewustzijn. Ze beleefden zichzelf waarschijnlijk ook als Geestesmensen in de geestelijke werkelijkheid. Ze waren er zich van bewust dat ze op deze aarde slechts ‘voorbijgangers’ waren.

Namasté! De liefdevolle groet van Geestesmens tot Geestesmens.

Magie van het Innerlijk?

Of je ’t nu weet of niet: we zijn allen magiërs van het innerlijk! Waarmee ik meteen aangeef dat deze vorm van ‘magie’ niets te maken heeft met de magie die werkt met uiterlijke rituelen, punthoeden en sterrenmantels.

Niets is simpeler dan innerlijke magie, niet alleen je handelingen in de uiterlijke wereld kunnen deze laatste beïnvloeden, maar ook je denken, je voelen en je voorstellingsvermogen hebben hun uitwerking: op jezelf en op het geheel. Een behoorlijke verantwoordelijkheid nietwaar. Al wat je hoeft te doen is jezelf in alle omstandigheden vreugdevol stemmen… Soms gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Elk zijn goedendag!

Namasté!

II waarschuwing

II waarschuwingPosted by Pierre Declerck Sat, April 01, 2017 00:35:52

Waarschuwing

Dit boek kan je leven veranderen, je geluk vermeerderen en de wereld verbeteren. Klinkt goed? Toch een waarschuwing: als je ‘t leest word je niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar voor de hele wereld. Meer zelfs, voor het hele universum. Als je niet van plan bent een vrolijk gestemde tovenaar te worden, gooi je dit boek beter weg. Of je doet het cadeau aan iemand die in is voor de ‘Magie van de Lach’ en de Innerlijke Alchemie van het Geluk. Veel toverplezier!

De wereld verbeteren zeg je…

Gaat het de goede kant op of lopen we blindelings onze ondergang tegemoet. Misschien is ‘nu’ wel het grote ‘kantelmoment’ voor onze planeet. We zitten allemaal op de wip van het lot. Aan de ene kant van de plank regeert het goede: liefde, vreugde, geluk, vriendschap, de kunst van het geven… aan de andere kant heerst het kwade: angst, haat, nijd, ongeluk, de graaihaaipest en ander fraais. En jij? Jij staat wijdbeens in het midden van deze wipplank en bepaalt, door je innerlijk en uiterlijk handelen, aan welke kant de balans uiteindelijk zal doorslaan. De goede toch?!

Vergeet de opkomende gedachte dat jij het verschil niet kunt maken. In de geest is ieder mens verantwoordelijk voor het geluk van alle anderen. De wereldbevolking is een verzameling individuen. Ieder individu dat er in slaagt om in alle omstandigheden zijn geluksgevoel te handhaven, wordt meester van zijn lot en draagt zijn vreugdesteen bij tot het levende bouwwerk der mensheid.

Opmerking

Je kan geloven in het Grote Niets of de voorkeur geven aan het Grote Al. Misschien zweer je wel bij de platheid van de aarde en ben je van mening dat de sterren lantaarntjes zijn van speelse luchtgeesten. Wat je ook denkt, het verandert niets aan het simpele feit dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen doen & laten. Misschien zal het je aanvankelijk verwonderen? Om je leven te veranderen, jouw geluk te vermeerderen en de wereld te verbeteren is het juiste innerlijke ‘handelen’ meestal doeltreffender dan ‘grote’ uiterlijke woorden en daden. En of je het wil of niet: als deel beïnvloed je het geheel. Het is opletten geblazen: al wat je voelt, verbeeldt, denkt, doet… en laat heeft zijn gevolgen. Voor jou… en de hele wereld.I gebruiksaanwijzing

I gebruiksaanwijzingPosted by Pierre Declerck Sat, April 01, 2017 00:20:27

I gebruiksaanwijzing

een hartleiding…

Alles is aanwezig in het nu.

Buiten het moment bestaat er niets.

Het leven is een opeenvolging van momenten.

(Yamamoto Tsunetomo 1659-1719 / DE WEG VAN DE SAMOERAI)


Volgorde

De hoofd- of hartstukjes in dit toverboek zijn vrolijk met elkaar verbonden, maar voelen zich voldoende zelfstandig om in willekeurige volgorde gelezen te worden. De Magie van de Lach berust op enkele simpele principes, die op verschillende manieren benaderd worden. Herhalingen zijn hierbij onvermijdelijk en werken versterkend.

Leesafspraak

Om verkeerde interpretaties uit te sluiten en nodeloze woorden te vermijden, gebruik ik een kleine letter voor de fysiek vergankelijke mens en een hoofdletter voor de eeuwige geestesMens. En voor alle duidelijkheid: het woord ‘geest’ wordt hier niet gebruikt om het, van onze vergankelijke hersenen afhankelijke, denkvermogen aan te duiden.

Geest is het goddelijke deel van een mens,

dat in staat is naar de hemel op te rijzen.

Het stoffelijke deel,

bestaande uit aarde, water, lucht en vuur,

is sterfelijk en blijft op aarde.

(Hermes Trismegistus 3000 vC)

Wat hij/zij betreft

Als ik schrijf: de blijde tovenaar… ‘hij’ doet dit of dat, dan kan ‘hij’ zowel mannelijk, vrouwelijk of allebei zijn. Beleef je de ‘eeuwigheid in het ogenblik’ en volg je in alles hartgrondig je intuïtie: begin dan te lezen waar je wilt.

« Previous