TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

XIV jaloezie

XIV jaloeziePosted by Pierre Declerck Sat, June 03, 2017 22:01:12

JALOEZIE

Pijn veroorzaakt door het geluk van anderen.

(Aristoteles, 384 v.Chr. - 322 v.Chr.)

Vertelseltje:

Er was eens een reus…

Kloek en sterk, naarstig in het eten en traag in ‘t werk. Dat laatste was niet waar (maar ‘t rijmde). Hij werkte slag om slinger, zeven dagen lang, zon- en weekdagen: altijd wroeten en klauwieren. Het was in Ierland, in de tijd leefden de Tuatha de Danaan nog bovengronds. Zijn naam was Fathach Meulnaer, reus van lijf en molenaar van beroep. Zijn kolossale molen stond op een heuvel aan de Boynerivier en beheerste het omringende landschap. Totdaarnogaantoe, maar ‘t waren de wieken - en ‘t hele raderwerk - die continu wentelden. Niemand, en dit al ettelijke generaties - had ooit de wieken in stilstand gezien. Het ergste was het afschuwelijke geluid. Het hele molenmechanisme kreunde en steunde alsof de molen een rechtstreekse doorgang tot de hel en zijn vermaledijde verdoemden had. Het enige voordeel was de spotgoedkope grond. Koolhydraatarme boeren konden er hun bestaan samenwroeten. Het stoken van whiskey was hun voornaamste dagelijkse bezigheid en buitensporig drinken de enige manier om ‘s nachts de slaap te vatten.

Fathach Meulnaer stond bekend als een norse en agressieve reus en niemand die het in zijn hoofd haalde om hem gewoon aan te spreken of te vragen: ‘Wat doet u zo nog hele dagen?’ Het duurde tot ridder Perceval van de Naïevenorde in de buurt was op zijn queeste naar de heilige graal om deze vraag te stellen. Reus Meulnaer dacht dat hij droomde van een ridder die een vraag stelde en antwoordde zonder het malen te onderbreken: ‘Op een nacht vol ontij heb ik mijn reuzevriend laf gewurgd omdat zijn zwaard altijd meer blonk in het zonlicht dan het mijne. De goden hebben mij veroordeeld tot een verblijf in deze ondermaanse mensenwereld om er al het graan te malen dat de ene mens de andere niet gunt. Nog geen seconde heb ik hier rust gehad en het einde van ‘s mensens jaloezie en afgunst lijkt nog niet in ‘t zicht…’

De + en de - tegen elkaar

Het is niet goed om bij werkzaamheden aan de accu van je auto of motorfiets de + met de - in contact te laten komen. Wat gevonk of een gesprongen zekering is nog het minste, door de kortsluiting kunnen de stroomleverancier of andere onderdelen het begeven. Wie het niet kan verkroppen dat een ander iets heeft wat hij/zij zelf zou willen is niet goed bezig. Als deel geef je het signaal aan het Geheel iets te willen wat je een ander niet gunt. Het Geheel kan niet overweg met deze tegenstrijdigheid. Jaloezie is contraproductief en zowel negatief voor de benijder als voor de benijdde.

Verheug je in het geluk van anderen

Een Magiër van de Lach verheugt zich in het geluk van anderen en schept hierbij de positieve kracht die het innerlijk voorgestelde en gewilde kan verwezenlijken in de materie. Er is niets op tegen om grote rijkdom na te streven, maar je veroorzaakt ‘kortsluiting’ als je tegelijkertijd de rijken haat. Op wereldvlak is dat niet anders. Om rijkdom te scheppen kan je beter de armen verrijken dan de rijken verarmen. Waarom dat zo is? Geen idee. Van de zwaartekracht weet ik ook alleen maar dat deze soms kan doorwegen.

En in de liefde

is jaloezie in wezen niets anders dan de angst om de geliefde kwijt te raken aan een ander. En wat je vreest trek je aan…