TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

XII draken

XII drakenPosted by Pierre Declerck Mon, May 08, 2017 20:39:51


XII draken

typische drakenkop


Over draken

Het is een tijd geleden dat vuurspuwende reuzewormen, beter bekend als draken, over dorpen en nederzettingen vlogen om met licht reducerende vlam hun slachtoffers gaar te roosteren. Bleu, saignant of bien cuit, al naargelang de persoonlijke smaak van het beest. Wie herinnert zich de tijd dat verpauperde ridders dapper op zoek gingen naar drakenholen om als held de draak te doden, zo de liefde van de beminde jonkvrouw te winnen en ondertussen de immense goudschat naar ‘t eigen - wat vervallen - kasteel te slepen? Maar je kan beter niet pronken met het geschubde drakenvel voor je de raadsels van het sluwe monster hebt opgelost.

Voor een betere wereld: wordt drakenrijder!

‘Draken bestaan niet!’ hoor ik je zeggen. Nee? In deze tijd willen draken niets liever dan je laten geloven dat ze niet bestaan.Ze houden er niet van om bereden te worden. Ze hebben er wat voor over om te verhinderen je eigenlijke Zelf te kennen. Hun huidige truc is je te laten geloven dat je niet meer bent dan een denkend dier dat op de wereld komt, er een tijdje verblijft, uiteindelijk finaal zijn schop afkuist en… basta.

Wie zijn ‘draak’ wil berijden, moet weten dat de Mens meer is dan zijn denken. De Magiërs van de Lach berijden vrolijk hun draak. Ze beleven hun leven in het ogenblik. Het leven bedenken laten ze graag aan anderen over.

Je denken is als een kameeldrijver

En jij bent de kameel

Het drijft je met harde hand van her naar der.

(Rumi 1207-1273)

Zintuigen en hersengebonden denken

Zoals de draak met zijn plomp lichaam het zicht op de goudschat belemmert, overstemmen de aardse zintuigen en het drukdoend denken onze subtiele geestelijke zintuigen en daarmee ook het bewustzijn van onze eigenste schat, ons Zelf.

Voor het verkennen van de stoffelijke werkelijkheid zijn onze hersenen bijzonder nuttig. Van de verste verten, tot de diepste diepten, de hoogste hoogten en de allerkleinste deeltjes: alle materie kan voorwerp van onderzoek worden voor ons messcherp denken. Wanneer dit wonderbaarlijke denkvermogen echter dezelfde onderzoeksmethodes toepast buiten het fysieke werkterrein, wordt het resultaat een draconische karikatuur.

Koolzwart en spiegelglanzend zijn de schubben van de draak . Alles wat binnen de periferie van dit intelligent beest komt, verliest zijn eenvoud. Het kronkelende drakenlijf reflecteert het unieke tot een veelvoud van wisselende weerspiegelingen. En elke weerspiegeling waant zich het weerspiegelde en (h)erkent enkel zichzelf als echt. Andere interpretaties - van dezelfde werkelijkheid - worden ontkend of zelfs fanatiek bestreden.

Het spiegelpaleis van het denkbeeldige

In het spiegelpaleis van het denken reflecteren de vele vervormde spiegels elk hun beeld van wat is. Door de ogenschijnlijk tegenstrijdige denkbeelden in hun hoofd, doen de mensen elkaar de wreedste dingen aan.

Het hart boven het zwaard van de rede’ - glas - Pierre Declerck

Het hart boven het zwaard van de rede

De Magiërs van de Lach rijden waar zij willen. Het wild en drukdoend drakenrijdier houden ze in bedwang met liefdekracht. Ze weten met zekerheid: wij zijn ons denken niet. Hun hart draagt de kroon. De draak in zijn schedelhol, is slechts dienaar. Ondergeschikt aan het goddelijke in de mens: liefde & vreugde.

Word koning of koningin in je innerlijk koninkrijk.

Al te lang al zijn de liefdeloze draken aan de macht. Hun gevaarlijkste wapen heet ANGST. Draken hanteren het zwaard van de angst met trefzekere behendigheid. Er zijn mensen die hun draak herkennen en ze bestrijden. Sommigen van hen behalen zelfs de overwinning en worden drakenrijders. De meeste mensen lopen echter aan de leiband van hun angsten. Hun draak zwaait de scepter en ze beseffen het niet.