TOVERBOEK

TOVERBOEK

TOVERBOEK

MAGIE van de LACH
voor geluksvermeerdering
& een betere wereld

Een toverboek
voor de Nieuwe Mens.
(de oude is versleten, maar
hij wil het nog niet weten)

XIV jaloezie

XIV jaloeziePosted by Pierre Declerck Sat, June 03, 2017 22:01:12

JALOEZIE

Pijn veroorzaakt door het geluk van anderen.

(Aristoteles, 384 v.Chr. - 322 v.Chr.)

Vertelseltje:

Er was eens een reus…

Kloek en sterk, naarstig in het eten en traag in ‘t werk. Dat laatste was niet waar (maar ‘t rijmde). Hij werkte slag om slinger, zeven dagen lang, zon- en weekdagen: altijd wroeten en klauwieren. Het was in Ierland, in de tijd leefden de Tuatha de Danaan nog bovengronds. Zijn naam was Fathach Meulnaer, reus van lijf en molenaar van beroep. Zijn kolossale molen stond op een heuvel aan de Boynerivier en beheerste het omringende landschap. Totdaarnogaantoe, maar ‘t waren de wieken - en ‘t hele raderwerk - die continu wentelden. Niemand, en dit al ettelijke generaties - had ooit de wieken in stilstand gezien. Het ergste was het afschuwelijke geluid. Het hele molenmechanisme kreunde en steunde alsof de molen een rechtstreekse doorgang tot de hel en zijn vermaledijde verdoemden had. Het enige voordeel was de spotgoedkope grond. Koolhydraatarme boeren konden er hun bestaan samenwroeten. Het stoken van whiskey was hun voornaamste dagelijkse bezigheid en buitensporig drinken de enige manier om ‘s nachts de slaap te vatten.

Fathach Meulnaer stond bekend als een norse en agressieve reus en niemand die het in zijn hoofd haalde om hem gewoon aan te spreken of te vragen: ‘Wat doet u zo nog hele dagen?’ Het duurde tot ridder Perceval van de Naïevenorde in de buurt was op zijn queeste naar de heilige graal om deze vraag te stellen. Reus Meulnaer dacht dat hij droomde van een ridder die een vraag stelde en antwoordde zonder het malen te onderbreken: ‘Op een nacht vol ontij heb ik mijn reuzevriend laf gewurgd omdat zijn zwaard altijd meer blonk in het zonlicht dan het mijne. De goden hebben mij veroordeeld tot een verblijf in deze ondermaanse mensenwereld om er al het graan te malen dat de ene mens de andere niet gunt. Nog geen seconde heb ik hier rust gehad en het einde van ‘s mensens jaloezie en afgunst lijkt nog niet in ‘t zicht…’

De + en de - tegen elkaar

Het is niet goed om bij werkzaamheden aan de accu van je auto of motorfiets de + met de - in contact te laten komen. Wat gevonk of een gesprongen zekering is nog het minste, door de kortsluiting kunnen de stroomleverancier of andere onderdelen het begeven. Wie het niet kan verkroppen dat een ander iets heeft wat hij/zij zelf zou willen is niet goed bezig. Als deel geef je het signaal aan het Geheel iets te willen wat je een ander niet gunt. Het Geheel kan niet overweg met deze tegenstrijdigheid. Jaloezie is contraproductief en zowel negatief voor de benijder als voor de benijdde.

Verheug je in het geluk van anderen

Een Magiër van de Lach verheugt zich in het geluk van anderen en schept hierbij de positieve kracht die het innerlijk voorgestelde en gewilde kan verwezenlijken in de materie. Er is niets op tegen om grote rijkdom na te streven, maar je veroorzaakt ‘kortsluiting’ als je tegelijkertijd de rijken haat. Op wereldvlak is dat niet anders. Om rijkdom te scheppen kan je beter de armen verrijken dan de rijken verarmen. Waarom dat zo is? Geen idee. Van de zwaartekracht weet ik ook alleen maar dat deze soms kan doorwegen.

En in de liefde

is jaloezie in wezen niets anders dan de angst om de geliefde kwijt te raken aan een ander. En wat je vreest trek je aan…

XIII angst

XIII angstPosted by Pierre Declerck Wed, May 31, 2017 20:24:47

ANGST

Sidder en beef: je creëert wat je vreest!

Magiërs van de Angst

Al ons individueel denken, voelen en doen en laten heeft zijn invloed op het geheel. Dit maakt ons allemaal ‘magiërs’: we kunnen immers het geheel meebepalen door ons innerlijk en uiterlijk doen en laten. Het maakt geen enkel verschil of je dat nu wil of niet. Het doet er al evenmin toe of je dit feit gelooft of verwerpt.

Magiërs van de angst zijn er meer dan genoeg. Ze creëren - meestal ongewild (anders zijn het zwarte) - de wereld die ze vrezen en dat is nefast voor deze wereld. Zonder er een studie van te maken, lijkt het bij velen de regel: hoe groter het gebaar, hoe groter de angst. Ronduit desastreus wordt het als angstige massa’s angstige leiders kiezen. Met groot gebaar en veel macht worden de extreemste maatregelen genomen om de angstdemonen te bezweren.

De geloofskracht van velen

die zich aan alle vrees hebben ontworsteld,

trekt voortaan op dezelfde wijze slechts het goede aan,

als deze zelfde kracht eerder

- gebannen in de vrees -

slechts onheil heeft aangetrokken.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Opstanding - Magie van de vrees)

Magiërs van de Lach

Een bange (leerling)tovenaar is een contradictie. Wie de Magie van de Lach in zijn leven wil toepassen, vermijdt elke vorm van angst. Angst is verwerpelijk en voor niets goed of nuttig. Wat je vreest, trek je aan. Je wil toch niet in je eigen nachtmerrie terecht komen? Je kan je maar beter voorstellen wat je graag werkelijkheid wil zien worden. En als er iets onaangenaams gebeurt, schenk er slechts de allernoodzakelijkste aandacht aan.

De draken van de angst zijn sluw

Ze laten zich graag doorgaan voor je eigen gedachten. Ze verlammen je daadkracht en voor je het weet loop je aan de leiband van hun schijnlogica.

Wat gaan de ‘mensen’ zeggen?

Ga je echt je vast werk opzeggen?

t Is niet omdat je ‘t graag doet dat je er kunt van leven!

Je gaat dat toch niet opeten!

Wil je weer vijf gram bijkomen!

Dat zal je nooit lukken!

Geluk is niet voor jou weggelegd!

Dit geluk zal niet blijven duren!

Jij hebt niet het recht je gelukkig te voelen!

Je ben niet waard om graag gezien te worden.

Enz

En alle mogelijke variaties op het angstthema

Met de beste wil van de wereld kan je het hier geen ‘paradijs’ op aarde noemen. Angst is verantwoordelijk voor een groot deel van alle ellende. Wil je deze wereld verbeteren? Simpel: ban alle angst.

VREES NIET!

(Jehoschuah Meester van Nazareth)

INNERLIJK

Magiërs van de Lach, laat je niet vangen door angst. Als angstbeelden in je hoofd willen dringen, negeer deze en vervang ze door de voorstelling van jouw ideale wereld. Het uiterlijk materiële is het gevolg van de innerlijke werkelijkheid. Deze wereld kan een prachtig levensoord worden als zijn bewoners alle angst zouden weten te overwinnen. Laat in je binnenste een bourdontoon van vreugde klinken - ondanks je dagelijkse beslommeringen. Trek geluk aan door jezelf gelukkig te stemmen en maak hierdoor van deze planeet een plaats waar het aangenaam toeven is. Voor iedereen.

UITERLIJK

LOVE (not war)

Human Frequency Radio

HFR: van de zwartste haat tot de subliemste liefde. Op welke golflengte je afstemt is jouw keuze én verantwoordelijkheid. Als zender én ontvanger ben je verbonden met de groep mensen die op dezelfde innerlijke golflengte zitten. Aan de onderlinge wisselwerking kun je niet ontsnappen: alle gelijkgestemden beïnvloeden elkaar. Als je erin slaagt om een mindere stemming om te zetten in een blij gemoed, dan ontsnap je aan de invloed van de groep terneergedrukten en zit je meteen op een vrolijker frekwentie. Voor de Magiër van de Lach is innerlijke vreugde vanzelfsprekend en het beste wapen tegen alle aanvallen van angst.

Praktische opmerking

De opdringerige stem van de angst in je hoofd is niet je eigenlijke Zelf. Het is je vijand, die alles wil saboteren wat jou gelukkig maakt. Hij wandelt je gedachtengangen binnen, hecht zich aan je denken en probeert ondermeer al het enigszins zorgwekkende op te blazen tot een pure nachtmerrie. Een praktisch middel tegen angstaanvallen is het Bachbloesemmiddel ‘Rescue’. Deze druppels hebben de eigenschap om de dingen weer tot normale porties te herleiden.

De leibanden van de collectieve angst(en)

Gewetenloze angstzaaiers kunnen telkens opnieuw een overvloedige - politieke en/of economische - oogst binnenhalen. Angst zaaien rendeert. (verzekeringsagenten hebben er een handje van weg)

Voorbeelden zat:

ANGST OM NIET TE VOLDOEN AAN DE NORMEN

Je laat jarenlang magerzieke modellen op de catwalk los, zodat opgeschoten kinderlichamen de onbereikbare norm worden voor ‘het’ ideale vrouwenlichaam. Massa’s vrouwen ongelukkig omdat ze dit verknipt schoonheidsideaal niet kunnen bereiken en een gigantische omzet voor bedrijven die met hun producten de begeerde magerte beloven. Het is goed om gezondheid na te streven, maar de maniakale angst om iets (teveel) in zijn mond te steken is van een deerniswekkende absurditeit. Schoonheidsnormen zijn relatief. Ze veranderen met de tijd en kunnen verschillen van streek tot streek. Een Magiër van de Lach laat zijn geluk niet afhangen van de wisselende, door de commercie voorgeschreven, modenormen.

ANGST VOOR ‘VREEMDELINGEN’

Fel misbruikte angst door machthebbers of door zij die macht begeren. Tragisch is dat deze machtsgeilen anderen willen beheersen zonder eerst zichzelf te beheersen. Ze wakkeren de sluimerende angst voor vreemdelingen nog wat aan en hopen met een radikaal anti-vreemdelingprogramma de nodige stemmen binnen te halen.

ANGST VOOR TERRORISTEN

Geen onterechte angst, maar wordt door de machtshebbers graag misbruikt om de vrijheid van de burgers drastisch in te perken. Om andersdenkenden, andere bevolkingsgroepen, enz… te viseren en te terroriseren door hen te beschuldigen van… ‘terrorisme’

ANGST VOOR ANDERSGEAARDEN, ANGST VOOR HET AFWIJKENDE… onterechte angst waar sommige angstigen zich - meestal in groep - op onderdierlijke wijze geroepen voelen om deze ‘anderen’ een wreedaardig ‘lesje’ te leren.

ANGST DAT ANDEREN HET BETER HEBBEN (afgunst, zie het stukje over jaloezie)

ANGST OM TE STERVEN

Een Magiër van de Lach vult zijn dagen met vreugde en beseft heel goed dat elke dag zijn laatste kan zijn. Het is hem/haar bekend dat de ‘dood’ de poort is naar het leven , de verlossing van het geestelijke uit het zinnelijke. De bevrijding van de ziel uit de gevangenis van de materie.

Het ‘sterven’uit de aardse ervaringswijze naar de geestelijk-zintuigelijke waarneming

volstrekt zich ook zonder dat u het wilt, en wat u aan de andere kant wacht,

zal er ook zijn wanneer u aan geen hiernamaals gelooft.

(Bô Yin Râ 1876-1943 / Het Boek van Gene Zijde)
XII draken

XII drakenPosted by Pierre Declerck Mon, May 08, 2017 20:39:51


XII draken

typische drakenkop


Over draken

Het is een tijd geleden dat vuurspuwende reuzewormen, beter bekend als draken, over dorpen en nederzettingen vlogen om met licht reducerende vlam hun slachtoffers gaar te roosteren. Bleu, saignant of bien cuit, al naargelang de persoonlijke smaak van het beest. Wie herinnert zich de tijd dat verpauperde ridders dapper op zoek gingen naar drakenholen om als held de draak te doden, zo de liefde van de beminde jonkvrouw te winnen en ondertussen de immense goudschat naar ‘t eigen - wat vervallen - kasteel te slepen? Maar je kan beter niet pronken met het geschubde drakenvel voor je de raadsels van het sluwe monster hebt opgelost.

Voor een betere wereld: wordt drakenrijder!

‘Draken bestaan niet!’ hoor ik je zeggen. Nee? In deze tijd willen draken niets liever dan je laten geloven dat ze niet bestaan.Ze houden er niet van om bereden te worden. Ze hebben er wat voor over om te verhinderen je eigenlijke Zelf te kennen. Hun huidige truc is je te laten geloven dat je niet meer bent dan een denkend dier dat op de wereld komt, er een tijdje verblijft, uiteindelijk finaal zijn schop afkuist en… basta.

Wie zijn ‘draak’ wil berijden, moet weten dat de Mens meer is dan zijn denken. De Magiërs van de Lach berijden vrolijk hun draak. Ze beleven hun leven in het ogenblik. Het leven bedenken laten ze graag aan anderen over.

Je denken is als een kameeldrijver

En jij bent de kameel

Het drijft je met harde hand van her naar der.

(Rumi 1207-1273)

Zintuigen en hersengebonden denken

Zoals de draak met zijn plomp lichaam het zicht op de goudschat belemmert, overstemmen de aardse zintuigen en het drukdoend denken onze subtiele geestelijke zintuigen en daarmee ook het bewustzijn van onze eigenste schat, ons Zelf.

Voor het verkennen van de stoffelijke werkelijkheid zijn onze hersenen bijzonder nuttig. Van de verste verten, tot de diepste diepten, de hoogste hoogten en de allerkleinste deeltjes: alle materie kan voorwerp van onderzoek worden voor ons messcherp denken. Wanneer dit wonderbaarlijke denkvermogen echter dezelfde onderzoeksmethodes toepast buiten het fysieke werkterrein, wordt het resultaat een draconische karikatuur.

Koolzwart en spiegelglanzend zijn de schubben van de draak . Alles wat binnen de periferie van dit intelligent beest komt, verliest zijn eenvoud. Het kronkelende drakenlijf reflecteert het unieke tot een veelvoud van wisselende weerspiegelingen. En elke weerspiegeling waant zich het weerspiegelde en (h)erkent enkel zichzelf als echt. Andere interpretaties - van dezelfde werkelijkheid - worden ontkend of zelfs fanatiek bestreden.

Het spiegelpaleis van het denkbeeldige

In het spiegelpaleis van het denken reflecteren de vele vervormde spiegels elk hun beeld van wat is. Door de ogenschijnlijk tegenstrijdige denkbeelden in hun hoofd, doen de mensen elkaar de wreedste dingen aan.

Het hart boven het zwaard van de rede’ - glas - Pierre Declerck

Het hart boven het zwaard van de rede

De Magiërs van de Lach rijden waar zij willen. Het wild en drukdoend drakenrijdier houden ze in bedwang met liefdekracht. Ze weten met zekerheid: wij zijn ons denken niet. Hun hart draagt de kroon. De draak in zijn schedelhol, is slechts dienaar. Ondergeschikt aan het goddelijke in de mens: liefde & vreugde.

Word koning of koningin in je innerlijk koninkrijk.

Al te lang al zijn de liefdeloze draken aan de macht. Hun gevaarlijkste wapen heet ANGST. Draken hanteren het zwaard van de angst met trefzekere behendigheid. Er zijn mensen die hun draak herkennen en ze bestrijden. Sommigen van hen behalen zelfs de overwinning en worden drakenrijders. De meeste mensen lopen echter aan de leiband van hun angsten. Hun draak zwaait de scepter en ze beseffen het niet.


XI het geheim van de letter Q

XI het geheim van de letter QPosted by Pierre Declerck Wed, April 26, 2017 21:03:38

het geheim van de letter Q

Innerlijk of uiterlijk

Wil de letter Q zijn oorspronkelijke symboolwaarde behouden, dan moet het streepje een verbinding maken tussen de binnenkant en de buitenkant van de cirkel. Niet zomaar een staartje dat er aan de buitenkant aangeplakt hangt en geen verbinding maakt met het innerlijk van de O.

Kunst en schepping

De letter Q is hoogzwanger van de tweeling ‘betekenis’ en ‘symboliek’. Het streepje verbindt innerlijk en uiterlijk. Hoog tijd voor een bevalling. De letter Q als symbool voor geboorte. De (geestes)Mens die zich in de materie wil beleven, moet er ook in geboren worden. Jammer genoeg verliest hij hierbij het bewustzijn. Overgeleverd aan zijn vijf zintuigen om de omgeving te verkennen en aan zijn kronkelige hersenmassa om een en ander te verklaren, denkt hij niet meer te zijn dan een rechtoplopende primaat. Het mensdier dat, eigenaardig genoeg, zijn mededieren ver achter zich laat wat betreft wreedheid tegenover soortgenoten.

Bij een geboorte

Als je niet teveel voorgekauwd denkkoproliet in je ogen hebt, kan je in de stilte van ‘t ogenblik, de blik van de Mens zien die, uit de ogen van het nog hulpeloze nieuw leven, speurt naar enig teken van leven van de geestesMens in jouw stoffelijke verschijning.

Kunst

De meeste kunstwerken zijn de veruiterlijking van het beeld dat de kunstenaar innerlijk al vorm gaf. Het is niet gemakkelijk kunstenaars te vinden die volkomen tevreden zijn met het bekomen resultaat. Het innerlijke is niet gemakkelijk weer te geven. Materie is weerbarstig. De letter Q als het symbool van een ‘binnen’ dat een ‘buiten’ wordt. Van het idee dat zich verwezenlijkt.

Woorden

En als wij Mensen nu eens Woorden zouden zijn? Een uitgesproken innerlijk? Q.

Misschien zijn we wel op deze wereld om 180° van richting te veranderen. Niet meer verder naar buiten, maar terug naar binnen, naar de oorsprong. Een Q met een pijl naar binnen en in het midden van de cirkel een punt.

Een Q met een pijltje naar buiten

geeft perfect de essentie weer van dit ‘Toverboek voor een betere wereld’: wat je innerlijk denkt, voelt of voorstelt, verwezenlijkt zich in de uiterlijke materie. Niet bij toverslag, want de materie is een taaie rakker. Er is wat tijd nodig. INNERLIJKE REVOLUTIE als titel lijkt me de vlag die het best de lading dekt. Wij willen allemaal een betere wereld en meestal denkt men dit te bereiken door uiterlijke acties. Geweldloze acties kunnen in sommige gevallen noodzakelijk zijn, maar ik meen dat het hoog tijd wordt dat de mensen gezamenlijk hun wat verwaarloosde innerlijke kracht mobiliseren.

Dit boek had ook MAGIE VAN DE LACH als titel kunnen hebben. Of had men het West-Vlaams als officiële taal verkozen, dan behoorde OY MO LEU TET ook tot de mogelijkheden: VREUGDE IS HARTZAAK.

Je zou natuurlijk fijntjes kunnen opmerken: ‘de wereld verbeteren, al goed en wel, maar ik zou eerst wel eens de kwaliteit van mijn eigen leven willen opvijzelen!’ Wel je hebt ongelofelijk geluk, om de wereld te kunnen verbeteren, moet je eerst en vooral zorgen voor het eigen geluk.

Het Q-experiment

Waaraan alle mensen hun positieve steen kunnen bijdragen, komt later uitgebreid aan bod in het praktische gedeelte van dit toverboek.

QUQULUQU

Over de symboliek en de betekenis van de letter Q kan men wel enkele kilometers papier volschrijven, maar voor dit boek stopt het hier.

X het koninkrijk van het hart

X het koninkrijk van het hartPosted by Pierre Declerck Mon, April 24, 2017 21:06:40

Het Koninkrijk van het Hart

In het Koninkrijk van het Hart

mengt men Liefde en Vreugde

met het Goud

van de Morgenzon.

In het Koninkrijk van het Hart

smelt men - in vreugdevuur -

lood tot Goud,

leed tot Vreugde...

In het Koninkrijk van het Hart

zijn Koning & Koningin

Kinderen van de Zon.

Ze dragen een Kroon van Licht.

Liefde & Vreugde

heersen in hun Zonneharten.

En hun harten stralen

in de harten

van alle mensen...

Opgedragen aan alle mensen die Liefde & Vreugde laten heersen in hun Zonneharten.

IX zelf goud maken

IX zelf goud makenPosted by Pierre Declerck Mon, April 24, 2017 21:05:01

zelf goud maken

In theorie is niets eenvoudiger dan het zelf vervaardigen van goud. Deze boeiende hobby vraagt geen dure uitrusting en eist geen buitengewone intellectuele vermogens. Het is eerder een kwestie van zichzelf wat te veranderen. Wel wordt van de alchemist-in-spe verwacht dat hij of zij een platonische kijk op de dingen heeft.

We nemen dus aan dat onze stoffelijke wereld de grove veruiterlijking is van een spirituele werkelijkheid. De vraag is nu: van welke geestelijke ‘eigenschap’ is goud de stoffelijke manifestatie? Vroeger gebruikten de alchemisten als symbool voor goud een cirkel met in het midden een punt. Toevallig werd hetzelfde symbool ook gebruikt om God en om de zon aan te duiden. Eén en ander kan dus iets met elkaar te maken hebben. Als we de oude geschriften mogen geloven staat God o.a. voor liefde, goedheid en vreugde. God wordt ook gezien als scheppende geest.

Misschien waren de oude volkeren, die de zon als een godheid aanbaden toch niet zo naïef. Immers, verbrandt de zon niet voortdurend zichzelf, om ons haar levengevende warmte te schenken?

Zonder veel verbeelding kunnen we zeggen dat de zon een manifestatie is van goddelijke liefde op stoffelijk niveau.

Trekken we de lijn van het symbool (de cirkel met de punt) door naar de tastbare, materiële wereld, dan belanden we bij het felbegeerde metaal goud. Goud kan gezien worden als gematerialiseerde goedheid; goedheid ontstaan uit liefde en vreugde. Anders gezegd: God, zon en goud drukken op verschillend niveau dezelfde ‘eigenschappen’ uit.

Het eerste wat de aanstaande alchemist te doen staat, is het vervaardigen van geestelijk goud in zijn innerlijke smeltkroes. In theorie niet moeilijk: het dagelijkse leven verschaft iedereen voldoende grondstof (het lood), die de alchemist moet zien om te zetten in vreugde (het goud). Eenmaal de adept slaagt om alle onaangenaamheden des levens in zijn vreugdevuur te verbranden kan hij, als het hem dan nog interesseert, zich toeleggen op het vervaardigen van goud op het stoffelijk vlak.

Meer kan ik daar niet over zeggen, op dat punt gekomen moet ieder zijn eigen weg gaan. Ik wens iedereen veel geluk die zich waagt aan het grote werk, het maken van goud. Het is een zinvolle tijdsbesteding. Maar nu ga ik een elixertje drinken in café ‘De Rode Leeuw’ bij de mooie Aurora Quintessens.

VIII bouw je eigen athanor

VIII bouw je eigen athanorPosted by Pierre Declerck Sat, April 22, 2017 22:12:43

Uit de reeks bladzijden uit het apocriefe dagboek van Pierre Declerck - ATHANOR - unica porselein

Symboliek van de athanor

Links heb je het kruisje met onderaan een boogje. Het is het oude symbool voor het metaal lood en tegelijk voor de planeet Saturnus. Een pijltje wijst naar de eigenlijke oven of athanor. De driehoek met de punt naar boven is het symbool voor vuur. De komvorm is het symbool voor ziel. Doel is om het dagelijkse loden leed in het innerlijk vreugdevuur om te smelten tot vreugdegoud. De cirkel met middelpunt staat voor goud, voor de zon… en voor God.


Bouw je eigen athanor

Wie probeert lood tot goud te smelten, de steen der wijzen te vinden of het levenselexir te bereiden, is een alchemist. Het woord athanor komt uit het Arabisch en betekent oven van een alchemist.

Blazers

Als je een athanor wil bouwen om fysiek goud te maken, kan je een en ander op internet vinden en er bestaan een resem boeken over het onderwerp. In Tsechië vind je zelfs twee musea gewijd aan alchemie. Het ene in Praag en het andere in het romantische stadje Kutna Hora (Duits: Kuttenberg), een 120 km van de hoofdstad.

In dit ‘toverboek’ hebben we het niet over deze uiterlijke vorm van alchemie. De alchemisten die enkel weelde en rijkdom als doel hadden, werden al eens spottend ‘blazers’ genoemd door de beoefenaars van de Koninklijke Kunst. Ja, hoe zou je iemand anders noemen die dag en nacht aan zijn blaasbalg trekt om het vuur aan te wakkeren en alle vijf voeten met half dichtgeknepen ogen in zijn roodgloeiende oven tuurt om te zien of het lood nog niet in goud is verandert? Een slimmerik zou hier terecht kunnen opmerken dat het wel moeilijk is het verschil tussen lood en goud op te merken als alles egaal roodgloeiend is. Als hedendaags alchemist gebruik je gewoon een sterke ledzaklamp waarmee je in de ovenopening schijnt. Als er een glinsterende weerkaatsing is, wens je jezelf geluk, je hebt lood tot goud gesmolten. Misschien gebruikten de middeleeuwse alchemisten (als ze het geluk hadden dat de zon hun werkplaats binnenscheen) wel een spiegeltje om de opgevangen lichtstraal op de gloed in de oven te richten? Die kerels waren ook niet helemaal van gisteren, zelfs al heeft het huidige ‘wetenschappelijk’ denken magie en alchemie gesorteerd in het bakje ‘baarlijke nonsens’.

Koning Frederik I van Pruisen (1657-1713) had er in zijn tijd nog het volste vertrouwen in. Hij liet een laboratorium inrichten voor - de als alchemist bekende - Johann Friedrich Böttger (1682-1719). Van zodra hij lood in goud had veranderd mocht hij het labo weer uit. Goud heeft JFB nooit gemaakt, maar hij ontdekte wel het geheim om hard porselein te vervaardigen en dat was ook goed: hij verkreeg opnieuw zijn vrijheid.

Over ‘wetenschap’ :

Wanneer ‘in den beginne’ de mensen op deze planeet, aanvankelijk wat wereldvreemd, hun omgeving verkenden, was dit misschien het prille begin van wetenschap? Of was er al ‘wetenschap’ vooraleer er een omgeving was?

Als we de huidige ‘wetenschappelijke’ houding t.o.v. de omgeving bekijken, lijkt het er op dat ‘wetenschap’ er was voor al het andere. In den beginne was er ‘wetenschap’. Niets kan bestaan zonder de erkenning van de wetenschap. Zelfs de eerste oorzaak van alle bestaan kan niet bestaan als deze niet kan gemeten worden met de huidige fysieke waarnemingsmiddelen van de wetenschap.

De tijd is niet meer zo veraf dat de fanatieke aanhangers van het positivistisch materialisme (buiten het zintuiglijk waarneembare en het door de hersenen verklaarbare bestaat er niets) spottend zullen vergeleken worden met een dove die het bestaan van geluid ontkent of een blinde die niet gelooft in licht. De tijd is aangebroken voor de mens die met innerlijke zekerheid ‘weet’. De mens die bewust zal zijn van zichzelf als geestelijk wezen, met het mensdier als voertuig, als uitdrukkingsmiddel van de geest. Het aantal mensen dat innerlijke zekerheid heeft verworven neemt vlug toe, maar ze zwijgen nog, bang voor de arrogante spot van de zelfvoldane en denkonbekwame, zichzelf superieur wanende, pseudo-intellectuelen.

Hoog tijd voor een Innerlijke Revolutie: het hart draagt opnieuw de kroon! Voor een betere wereld. En onze wereld, dat is toch jij en ik en alle andere eigen-zinnige mensen. Ja, we kunnen het verschil maken! Door bundeling van onze positieve innerlijke activiteit: Liefdekracht op wereldschaal. De magie van het innerlijke als oorzaak van het uiterlijke. Hoog tijd om het innerlijk zo te vormen dat er wel moet een betere wereld ontstaan. Geest boven materie! Het is de verantwoordelijkheid van elk mens om in de athanor van zijn hart het loden leed om te smelten tot vreugdegoud. Ieder mens probeert zijn innerlijk geluk te handhaven ondanks alle omringende negativiteit. Hierdoor vergroot hij de eigen geluksmogelijkheden en draagt zijn blijsteentje bij aan het geheel.

Tijd om er zelf eentje te bouwen

De alchemist bouwt een athanor in het stille labo van zijn hart. Hij/zij probeert - onder alle omstandigheden - een innerlijk vreugdevuur brandende te houden om in de athanor van zijn hart alle binnenkomende loden leed om te smelten tot vreugdegoud.

Gelukkig zijn als voorwaarde voor het Grote Werk

Je herkent ze in het straatbeeld aan hun glimlach en in aan de pretlichtjes die in hun ogen dansen. Veelal weten ze het niet zelf , maar het zijn ‘magiërs van de lach’. Hun ‘athanor’ staat roodgloeiend ze smelten hun dagelijkse portie loden leed om tot oorzaakloze vreugde.

Word Magiër van de Lach

- en je wordt een geluksmagneet (je trekt nu eenmaal aan waar je mee bezig bent)

- je vergroot de mogelijkheid voor een betere wereld

- je wordt een besmettingshaard van geluk voor iedereen in je nabijheid

Opmerking: Newton hield zich na zijn (officiële wetenschappelijke) uren bezig met de koninklijke kunst: alchemie.

Leve de innerlijke alchemie van de vreugde!

VII geluk verplicht

VII geluk verplichtPosted by Pierre Declerck Sat, April 22, 2017 22:10:47

geluk verplicht!

Een Magiër van de Lach

heeft geen keuze: zonder zijn innerlijk vreugdevuur is er geen ‘toverkracht’.

Geluk hebben

Geluk ‘hebben’ is: je lief dat je zomaar een cadeautje geeft, ‘toevallig’ een oude vriend ontmoeten en bij een liquide ‘Abt’ herinneringen ophalen, een behoorlijk bedrag met de lotto winnen, een kleine peuter in een buggy, die spontaan naar je lacht en de mama ook, tevreden over je werk zijn en er voldoende waardering voor krijgen, de voldoening als kunstenaar werk te maken dat weerklank vindt bij anderen (kunst, is dit niet een vorm van innerlijke communicatie tussen kunstenaar en beschouwer via het uiterlijke kunstwerk?). Geluk ‘hebben’ is voedsel vinden als men honger heeft, op het laatste ogenblik een schuilplaats ontdekken voor de nacht als men niet de juiste ‘papieren’ bezit, aan de dood ontsnappen als haat en oorlog toeslaan in je thuisland.

Wie geluk wil ‘hebben’ kan soms lang wachten. Als je dan nog verbitterd wordt omdat het ‘geluk’ jouw deur voorbij loopt, verminder je drastisch de eigen gelukskansen.

Gelukkig zijn

Het is beter om een geluksmagneet te worden en zo het geluk dat je voor ogen hebt aan te trekken. Het is simpel, maar niet vanzelfsprekend: het is de kunst jezelf vreugdevol te stemmen en dit gevoel te handhaven in alle omstandigheden die het leven je brengt. Wie er een gewoonte van maakt, trekt het geluk naar zich toe en wordt een zeilsteen van geluk voor zichzelf en voor de anderen.

De Magiër van de Lach

Lacht om wat men normaal onder geluk verstaat. Hij wacht niet tot ‘het geluk’ aan zijn deur klopt. Hij weet dat hij uiterlijk aantrekt waar hij mee bezig is. De Magiër van de Lach bouwt zijn innerlijke burcht met blijgestemde stenen en vult de ruimtes met vreugdeklanken. Angstdemonen en negatieve gedachten vinden kier noch spleet om binnen te dringen. De Magiër van de Lach vormt het geluk in zichzelf… en ‘het geluk’ vergezelt hem op zijn levenspad.

Denk niet

Dit kan niet, daar geloof ik niet in. Ja, je moet er zelfs niet in geloven (in de betekenis van: iets voor waar houden). Gewoon de Magie van de Lach toepassen, afwachten wat er gebeurt en dan pas oordelen. Uiteraard gaat het hier niet om sterrenmanteltoverstokjesmagie, waarbij van het ene moment op het andere je droom werkelijkheid wordt. Materie is een ‘taaie’ substantie. Er is wat geduld nodig vooraleer het gewilde, en reeds als werkelijkheid voorgestelde, zich in het stoffelijke manifesteert.

Veel is wonderbaarlijk

door de ogen van een kind (tot de ‘volwassenen’ alle wonder vakkundig wegredeneren).

Geluk een plicht!

Wie als deel het geheel niet wil benadelen, ontsteekt zijn innerlijk vreugdevuur en stelt zich in alle omstandigheden het beste voor. Voor het geheel, de wereld, vrienden, familie en uiteindelijk voor zichzelf. Deze volgorde is niet onbelangrijk.

Het leven is niet altijd koek en ei

En zelfs koek en ei komen in het gedrang: granen zijn genetisch gemanipuleerd en ons cholesterolgehalte is niet blij met een ei (alhoewel dit laatste nu weer wordt tegengesproken). Hoog tijd voor wat gedoehetzelf: wie het lot in eigen hand wil nemen en zijn geluk zelf wil maken, doet er goed aan zijn eigen ‘athanor’ te bouwen. Wie een dergelijke innerlijk klus niet ziet zitten, kan (blijven) wachten op de komst van rozengeur in het zilveren schijnsel van de maan…

Next »